Hechtingsgerichte Gezinstherapie

Helaas zit deze training al vol.
U kunt zich inschrijven op de wachtlijst. Zodra er een plaats beschikbaar komt nemen wij contact met u op.
 • 14 en 28 september, 12 oktober, 9 en 23 november, 7 december 2021

 • 9.00 tot 17.00

 • WTC te Utrecht

 • Kosten : € 1.675,00

 • Geen plaatsen beschikbaar

 • Elien van Oostendorp, Petra Kruijdenberg, Lenny Rodenburg en Marij Peeters (verdeeld over 2 groepen)

LET OP! Aangezien het maximum aantal deelnemers is bereikt en de wachtlijst vol is, kunt u zich niet meer inschrijven voor deze training en ook niet meer aanmelden voor de wachtlijst.

De deelnemers worden in twee groepen verdeeld met elke groep twee trainers.

Specialistische cursus:
Hechtingsgerichte Gezinstherapie (ABFT, DDP en EFFT)

In deze cursus staan twee nauw verwante methodieken centraal voor hechtingsgerichte gezinstherapie bij aangemelde kinderen en jongeren.

Na de hechtingsgerichte partnerrelatietherapie is ook de hechtingsgerichte ouder-kindtherapie (Attachment-Focused Family Therapy, AFFT, ook wel genoemd Dyadic Developmental Psychotherapy, DDP) in ons land in opkomst. Dit mooie en liefderijke model is gedurende tientallen jaren ontwikkeld door Daniel Hughes en is gericht op het herstel van een veilige hechtingsrelatie van het kind met zijn/haar ouders. Het is oorspronkelijk gericht op pleeg- en adoptiekinderen en andere getraumatiseerde kinderen met een hechtingsstoornis, maar ook toepasbaar voor ‘gewone’ gezinnen met andere problemen. Het is zowel bruikbaar voor kinderen in de basisschoolleeftijd als voor pubers. Het model is, net als Sue Johnsons EFT voor koppels, helder ingedeeld in stappen en fasen, die een goed houvast bieden voor therapeuten, maar zonder de strakte van een protocol.

Daarnaast wordt in deze cursus een andere, nauw verwante en hartverwarmende methodiek behandeld, Attachment-Based Family Therapy (ABFT) van Diamond c.s. Deze is speciaal ontwikkeld voor pubers met depressie of andere internaliserende problematiek. Het geldt in de VS als evidence-based, maar is in ons land nog nauwelijks bekend. Dit model is onafhankelijk van het model van Hughes ontstaan, maar het deelt daarmee de onderliggende hechtingstheorie, de gerichtheid op het herstel van een veilige hechtingsrelatie tussen ouders en kind, de experiëntiële en systemische gesprekstechniek, en de stapsgewijze en gefaseerde  opbouw, die een goed houvast biedt voor therapeuten.

Beide modellen vullen elkaar mooi aan.

Ouder-kindgesprekken gaan bij opvoedingsproblemen in het dagelijks leven vooral over gedrag van het kind dat de ouders als storend, problematisch ofr zorgelijk ervaren, en niet zozeer over de gedachten en gevoelens die daarachter bij het kind schuilgaan: boosheid, gekwetstheden, angsten, een negatief beeld van zichzelf en de ander – kortom, hechtingsbehoeften.. Beide modellen richten zich op het creëren van een relatie waarin het kind leert moeilijk hanteerbare gevoelens en gedachten te delen met de ouders, en de ouders om daar empathisch en responsief op te reageren. Zo ontwikkelen zij beiden een betere emotieregulatie en wederzijds vertrouwen, ofwel een veiliger en positiever innerlijk werkmodel van zichzelf en de ander. Daarmee is het kind op termijn beter beschermd tegen blokkades en risico’s in zijn/haar ontwikkeling en ontwikkelen zowel ouders als kind meer veerkracht.

Verondersteld wordt bekendheid met de systeemtherapie. Deze cursus biedt zowel een inleiding als een verdiepingstraining. Ze kan ook uitstekend een aanvulling vormen op een basiscursus AFFT bij Dan Hughes of medewerkers.

Deze training geldt niet als vervanging van een ICEEFT erkende Basistraning EFT (externship) en ook niet als vervanging van de DDP level 1 erkend door DDPnetwork.org.

Studiebelasting:

42 uur training

40 uur zelfstudie (literatuur)

Accreditatie:

Wordt aangevraagd bij:

 • FGzPt: 
 • NIP (K&J) / NVO:
 • NVRG:  

  Verder is deze cursus geaccrediteerd als specialistische cursus systeemtherapie voor 40 uur.

Opmerkingen cursisten:

 • Ik ben zo enthousiast dat ik er een vervolg aan wil geven. Bedankt!
 • Ik begon wat sceptisch maar werd al snel enthousiast over de methodiek. Het maakt van mij een completere hulpverlener maar ook een betere partner. Dank voor jullie inspirerende lessen!
 • Dank jullie wel voor de leerzame en werkbare cursus. Ik ga er zeker mee door.
 • Deze cursus behoeft vervolg!

Reviews

Er zijn nog geen reviews beschikbaar.